Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling
Ondertekend Convenant Inclusief Zeeuws Vlaanderen Oktober 2019
PDF – 859.9 KB 21 downloads
Nota Burgerparticipatie September 2019
PDF – 596.2 KB 23 downloads
RMDO Jaarverslag 2018
PDF – 252.7 KB 25 downloads
RMDO-jaarverslag 2016 def. 28-07-2017
PDF – 873.6 KB 219 downloads
brief 31-03-2017 gelijke toegang voor iedereen
PDF – 195.7 KB 189 downloads
Bijlage bij brief gelijke toegang voor iedereen
PDF – 636.1 KB 188 downloads
Brief B&W WMO-beker 6-06-2016
PDF – 134.4 KB 164 downloads
Ingezonden brief RMDO-opstelling gemeenteraad 24-04-2016
PDF – 222.5 KB 164 downloads
Aanbiedingsbrief gemeenteraad over ingezonden brief 24-04-2016
PDF – 132.9 KB 156 downloads
Advies over de gemeentelijke communicatienota.24-03-2016
PDF – 377.6 KB 181 downloads
Brief Kusttram 24-11-2015
PDF – 157.1 KB 167 downloads
Aanbiedingsbrief Krachtig Verbonden 29-10-2015
PDF – 147.0 KB 163 downloads
Adviesreactie RMDO visiedocument 2016-2020 Krachtig Verbonden okt.2015
PDF – 572.5 KB 185 downloads
Brief BW Cultuurbeleid en organisatie versie 9 febr 2015
PDF – 600.0 KB 161 downloads
Brief BW concept Subsidieverordening 2015 18-08-2014
PDF – 130.9 KB 159 downloads
Brief BW concept verordening jeugdhulp 2015 18-08-2014
PDF – 131.9 KB 186 downloads
Brief BW Nota integraal jeugdbeleid 18-08-2014
PDF – 224.2 KB 156 downloads
Brief BW sluiting apotheken op zondagen 18-08-2014
PDF – 137.4 KB 166 downloads
Brief BW Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 18-08-2014
PDF – 132.9 KB 156 downloads
Sluis op weg naar een vitale plattelandsgemeente 7-04-2014
PDF – 891.3 KB 168 downloads