Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling
RMDO-jaarverslag 2016 def. 28-07-2017
PDF – 873.6 KB 131 downloads
brief 31-03-2017 gelijke toegang voor iedereen
PDF – 195.7 KB 106 downloads
Bijlage bij brief gelijke toegang voor iedereen
PDF – 636.1 KB 103 downloads

Klik hier om een tekst te typen.

Brief B&W WMO-beker 6-06-2016
PDF – 134.4 KB 87 downloads
Ingezonden brief RMDO-opstelling gemeenteraad 24-04-2016
PDF – 222.5 KB 84 downloads
Aanbiedingsbrief gemeenteraad over ingezonden brief 24-04-2016
PDF – 132.9 KB 78 downloads
Advies over de gemeentelijke communicatienota.24-03-2016
PDF – 377.6 KB 100 downloads
Brief Kusttram 24-11-2015
PDF – 157.1 KB 87 downloads
Aanbiedingsbrief Krachtig Verbonden 29-10-2015
PDF – 147.0 KB 77 downloads
Adviesreactie RMDO visiedocument 2016-2020 Krachtig Verbonden okt.2015
PDF – 572.5 KB 105 downloads
Brief BW Cultuurbeleid en organisatie versie 9 febr 2015
PDF – 600.0 KB 84 downloads
Brief BW concept Subsidieverordening 2015 18-08-2014
PDF – 130.9 KB 80 downloads
Brief BW concept verordening jeugdhulp 2015 18-08-2014
PDF – 131.9 KB 109 downloads
Brief BW Nota integraal jeugdbeleid 18-08-2014
PDF – 224.2 KB 81 downloads
Brief BW sluiting apotheken op zondagen 18-08-2014
PDF – 137.4 KB 87 downloads
Brief BW Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 18-08-2014
PDF – 132.9 KB 80 downloads
Sluis op weg naar een vitale plattelandsgemeente 7-04-2014
PDF – 891.3 KB 90 downloads