Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling
RMDO jaarverslag 2016 def. 28 07 2017
PDF – 873.6 KB 44 downloads
Brief 31 03 2017 gelijke toegang voor iedereen
PDF – 195.7 KB 31 downloads
Bijlage bij brief gelijke toegang voor iedereen
PDF – 636.1 KB 25 downloads

Klik hier om een tekst te typen.

Brief B&W WMO beker 6 06 2016
PDF – 134.4 KB 20 downloads
Ingezonden brief RMDO opstelling gemeenteraad 24 04 2016
PDF – 222.5 KB 18 downloads
Aanbiedingsbrief gemeenteraad over ingezonden brief 24 04 2016
PDF – 132.9 KB 18 downloads
Advies over de gemeentelijke communicatienota.24 03 2016
PDF – 377.6 KB 19 downloads
Brief Kusttram 24 11 2015
PDF – 157.1 KB 21 downloads
Aanbiedingsbrief Krachtig Verbonden 29 10 2015
PDF – 147.0 KB 19 downloads
Adviesreactie RMDO visiedocument 2016 2020 Krachtig Verbonden okt.2015
PDF – 572.5 KB 23 downloads
Brief BW Cultuurbeleid en organisatie versie 9 febr 2015
PDF – 600.0 KB 19 downloads
Brief BW concept Subsidieverordening 2015 18 08 2014
PDF – 130.9 KB 15 downloads
Brief BW concept verordening jeugdhulp 2015 18 08 2014
PDF – 131.9 KB 17 downloads
Brief BW Nota integraal jeugdbeleid 18 08 2014
PDF – 224.2 KB 14 downloads
Brief BW sluiting apotheken op zondagen 18 08 2014
PDF – 137.4 KB 19 downloads
Brief BW Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 18 08 2014
PDF – 132.9 KB 17 downloads
Sluis op weg naar een vitale plattelandsgemeente 7 04 2014
PDF – 891.3 KB 22 downloads