Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De vrijwilligers in de Koepelorganisatie Zorg en Welzijn  zijn altijd op één of andere manier betrokken bij belangengroeperingen in de gemeente Sluis. Zij streven er naar om gemeenschappelijke belangen te vinden, los van religieuze of politieke overtuigingen.

De Koepelorganisatie Zorg en Welzijn richt zich op de belangengroeperingen die actief zijn in de zorg en het welzijn van burgers met een leeftijd-, lichamelijke-, verstandelijke- of zintuiglijke beperking.

De gemeenschappelijke belangen leiden tot die eenheid die de Koepel- organisatie nodig heeft om goede onderzoeken te doen naar verbeteringen in de gemeenschap. Het resultaat van die onderzoeken verwerkt de Koepelorganisatie tot goed onderbouwde aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden daarna, in samenwerking met de RMDO, verder bewerkt tot adviezen aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sluis.

Het onderzoekwerk komt voort uit opdrachten die de Gemeente Sluis aan de RMDO verstrekt, uit initiatieven die door belangengroeperingen  worden aangedragen of uit probleemgebieden die door discussies binnen de RMDO en de Koepelorganisatie  zichtbaar worden.

Voor deze onderzoeken worden door de Koepelorganisatie Zorg werkgroepen samengesteld uit vakkundige burgers. Het blijkt in de praktijk dat vele burgers bereid zijn om, gedurende een beperkte tijd, zich in te zetten voor een betere samenleving.

Het resultaat van deze werkgroepen wordt gepubliceerd op het ‘publicatie’ gedeelte van deze website. Behalve de onderbouwing voor adviezen aan de Gemeente Sluis heeft de rapportage van werkgroepen een bijkomend positief effect. De kennis van een bepaald ‘probleemgebied’ wordt een informatiebron voor de burgers.

Het is bekend dat niet alle burgers goed geïnformeerd zijn over wat mogelijk of niet mogelijk in een bepaald zorggebied. De gepubliceerde informatie brengt daar verbetering in. Verder hebben werkgroepleden, in samenwerking met de Koepelorganisatie Zorg, initiatieven ondernomen om hun kennis bij vergaderingen of bijeenkomsten van belanghebbenden verder toe te lichten en daarover vragen te beantwoorden.  

Zorg en ondersteuning van inwoners die daar behoefte aan hebben, is een recht dat wettelijk is geregeld. Het is onbelangrijk waardoor de behoefte voor zorg is ontstaan. Het kan voortkomen uit ouderdom of chronische ziekte, een psychosociale oorzaak hebben of een gevolg zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Het is de plicht van de gemeente Sluis er op toe te zien dat haar inwoners zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving.

Dat dit ook maximaal en professioneel gebeurt is de centrale doelstelling van de Koepelorganisatie Zorg. Om deze doelstelling inhoud te geven werkt de Koepelorganisatie Zorg samen met de RMDO en de belangengroeperingen waardoor goed onderbouwde adviezen door de RMDO aan de gemeente Sluis kunnen worden aangeboden.

De Koepelorganisatie Zorg stelt zich ook ten doel om haar werk een afspiegeling te laten zijn van wat leeft bij de burgers van de gemeente Sluis. Behalve haar contacten met de belangengroeperingen bestaat er daarom binnen de Koepel ook een Commissie Burgercontact die vragen beantwoord van individuele burgers.