Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

Over ons

De RMDO

De bevoegdheden, rechten en plichten voor de RMDO zijn vastgelegd in de Verordening Burgerparticipatie Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Sluis 2008. In dit jaar is de RMO Sluis van start gegaan. In 2010 is deze omgevormd tot Raad voor de Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling Sluis (RMDO) als gevolg van de taak om ook adviezen uit te brengen over de demografische ontwikkeling in de gemeente. De RMDO bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris en tenminste vijf leden.

Ledenlijst RMDO 2020

Rien Puyenbroek, voorzitter

Wim Meyer, lid

Suzie van Hoeve, lid

Therese Pollet, lid

Annie de Lijzer, lid

Yvonne Weeda aspirant lid

Walter van Hee aspirant lid

Vacature, secretaris