Burgerparticipatie & maatschappelijke ontwikkeling

De Koepel Cultuur

De Koepel Cultuur richt zich op het ruim te interpreteren en te beleven cultuurbeleid voor de inwoners van de gemeente Sluis, de toeristen en de bezoekers. De Koepel werkt hiervoor samen met de dorps- en stadsraden en clubs, verenigingen en stichtingen, die zich inzetten voor optimale leefbaarheid en sociale samenhang en zodoende de aantrekkelijkheid van de gemeente Sluis versterken. De stads- en dorpsraden hebben in dit circuit een belangrijke plaats vanwege hun positie en contacten binnen de kernen.

De RMDO streeft naar voldoende aanbod van voorzieningen, samenwerking en inhoudelijke afstemming voor de meer dan 200 verenigingen, stichtingen en clubs. Allemaal organisaties op het gebied van sport, muziek, dans, theater, toneel, natuur, beeldende kunst, etc. die functioneren dankzij vrijwilligers die hun schouders zetten onder alles wat voor hun vereniging belangrijk en nodig is.

De gemeente Sluis heeft (g)een beleid voor Cultuur. De RMDO en haar Koepel Cultuur stellen zich ten doel om cultuurbeleid een zodanige bijdrage te laten leveren dat het een afspiegeling vormt van wat binnen de gemeenschap leeft, maar tevens toeristen en bezoekers iets extra’s te bieden heeft.

 

De Koepel Cultuur stelt zich verder ten doel om het onderwijs in kunst, cultuur, natuur en overige welzijnsvormen te stimuleren. Tevens wil de RMDO zich inzetten om het rijke cultuuraanbod van de gemeente meer bekend te maken en meer en beter te integreren in de gehele promotie, marketing en positionering van de gemeente en daarmee tevens een sterke verbinding leggen tussen de toeristische kuststreek en het cultuur historische achterland.

.